Kokkuvõte muuseumivõrgustiku kohtumisest

9. jaanuari kohtumisel osalesid Järvamaa 7 muuseumi esindajad. Toimusid huvitavad ja meeleolukad sõnavõtud, valiti võrgustikujuht ning peeti plaani järgmiste kokkusaamiste osas. Lisaks tutvuti Eesti Piimandusmuuseumi uue näitusega „Piimandus Nõukogude Eestis 1940-1990“.