Juhatus kinnitas ettevõtlusprojektide paremusjärjestuse

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatus tunnustas hindamiskomisjoni tööd ning kinnitas esmaspäeval, 20. juunil toimunud koosolekul maikuus ettevõtlusmeetmete taotlusvooru esitatud projektide paremusjärjestuse. Meetmesse 2.1 „Tänapäevane ettevõtluskeskkond“ ning meetmesse 2.2 „Kohalikud tooted ja turundus“ oli kokku esitatud 19 projekti, rahastusettepanekud PRIAle kogusummas 298 090 eurot esitati neist 16le. Rahastamist väärivad ettevõtlusprojektid, milliste kaasabil soetatakse uusi masinaid ja seadmeid, rekonstrueeritakse tootmishooneid, rajatakse ja parendatakse turismiobjekte ning arendatakse välja uusi tooteid ja teenuseid, rikastavad juhatuse liikmete hinnangul Lõuna-Järvamaa ettevõtlust ja piirkonda üldiselt üsnagi oluliselt.

Kohe pärast jaanipäeva plaanitakse kõik taotlused PRIAsse ära esitada ning sealt edasi algab juba PRA menetlusaeg. PRIA poolt vormistatud otsused peaksid taotlejateni jõudma hiljemalt septembri lõpuks.

Uued taotlusvoorud Lõuna-Järvamaa Koostöökogu strateegia elluviimiseks avatakse 2017. aasta esimeses pooles.