Jõustusid LEADER määruse muudatused

Alates 3. novembrist 2017 hakkas kehtima Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER projektitoetuse (LEADER määruse) uus redaktsioon. Juba rahastusotsuse saanud projektide elluviimisel on olulisemaks muudatuseks kohustuste vähenemine hinnapäringute ja pakkumiste osas – kuni 1000 euro suuruse kulu puhul ei pea kirjalikku hinnapäringut esitama ega pakkumist saama. PRIA neid dokumente maksetaotluse esitamisel enam ei nõua (määruse § 33).

Määruses sätestatud olulisemad muudatused projektitoetuse taotlejatele:

  • Taotlejal peab taotluse esitamise hetkeks olema äriregistrile esitatud viimane majandusaasta aruanne, mille äriregistrile esitamise tähtaeg on saabunud (määruse
    27 lg 3 p 8).
  • Kui taotleja on VKE (mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja) peab hoone mida remonditakse või renoveeritakse või kuhu seade paigaldatakse olema taotleja omandis või antud talle õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt 3 aastaks, teistel taotlejatel endiselt 5 aastaks (määruse § 28 lg 2).
  • Toetuse osa ei saa olla väiksem kui 15 protsenti kogu projekti abikõlblikust maksumusest (määruse § 34 lg 9¹).