Järva Arengu Partnerid arutasid koostöövõimalusi Lõuna-Järvamaa Koostöökoguga

03. märtsil kohtusid Türil MTÜ Järva Arengu Partnerite algatusel kahe tegevusgrupi juhatused. Kohtumise eesmärk oli rääkida koostööst uuel programmperioodil 2014-2020. Ühise arutelu tulemusena otsustati kindlasti jätkata juba algatatud koostööprojektidega (Järvamaa ettevõtjate koostööportaal www.koostöö.ee, Avatud Talude Päev Järvamaal, Järvamaa päevad Tallinnas). Uute koostööprojektide täpsustamiseks otsustati kokku saada septembris ning ühisel seminaril töötada välja uute koostööprojektide ideed. Arutleti, et ühiselt oleks vaja arendada turismivaldkonna projekte, kohaturundusprojekte, kohaliku toiduga seotud projekte. Üheskoos peaks mõtlema ka sellele, kuidas meelitada Järvamaale ettevõtjaid ning kuidas hoida neid inimesi, kes siin juba elavad ja samas meelitada uusi inimesi maale elama. Arvamusfestivali raames on mõte korraldada Järvamaa päevad Paides eesmärgiga tutvustada Järvamaa ettevõtlust mujalt tulevatele külalistele. Sügisese kokkusaamise tulemina loodame saada juba ühise tegevuskava aastate lõikes.

JAP juhatuse esimees Aivar Tubli tõstatas küsimuse, kas kaks tegevusgruppi võiks ühineda üheks tegevusgrupiks Järvamaal. Ühiselt jõuti järelduseni, et koostöö toimib väga hästi. Tänaseks on tugevad kogukonnad välja kujunenud ja tegevusgruppide tugevuseks ongi just see, et tegemist on väikeste tegevusgruppidega, kus kogukonna liikmed saavad paremini kaasa rääkida. Liitumisel kaugeneks otsustusprotsess kogukondadest ning sellest tulenevalt ka Leaderi põhimõtetest.

JAPLJKK-2-1