Ettevõtlusprojektide hindajad tutvuvad taotlejate ja investeeringuobjektidega

Veel viimaseid päevi on käimas MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu 6.-13. mail avatud olnud taotlusvooru projektide tehniline hindamine. Meetmesse 2.1 „Tänapäevane ettevõtluskeskkond“ laekus kokku 15 projektitaotlust rahalise kogumahuga 333 624 eurot. Meetme eelarve suuruseks on käesoleval aastal 203 166 eurot. Meetmesse 2.2 „Kohalikud tooted ja turundus“ laekus 5 projekti rahalise kogumahuga 95 715 eurot, meetme eelarve 173 067 eurot.

Hindamiskomisjoni ringsõit taotlejatega tutvumiseks ning paikvaatluste teostamiseks toimub 27. mail. Kokku külastatakse 11 ettevõtet/taotlejat. Alates 30. maist saavad hindajad projektitaotlusi lugema ning hindama hakata. Ühisele kokkusaamisele taotluste pingerea moodustamiseks koguneb ettevõtlusmeetmete hindamiskomisjon 17. juunil. Tegevusgrupi plaanide kohaselt edastatakse taotlused PRIAsse jaanipäeva paiku.