Ettevõtetel tekib märtsis võimalus taotleda investeeringutoetust

Maapiirkonnas tegutsevad kuni 9 töötajaga ettevõtted, kes plaanivad investeeringuid ettevõtte arendamiseks väljaspool põllumajandusvaldkonda ja kes on valmis selle tulemusena maale uusi töökohti juurde looma, saavad võimaluse taotleda investeeringutoetust Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise meetmest.

Täpsema info taotlemise, sh tingimuste kohta leiab PRIA kodulehelt Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus 2021 | PRIA. Maaeluministeeriumi poolne kontaktisik mitmekesistamise meetme osas on Allar Korjas, Allar.Korjas@agri.ee.

Järvamaa ettevõtjatel on võimalus liituda naabermaakondades veebi keskkonnas toimuvate PRIA infoseminaridega.
RAPLAMAA Arendus- ja Ettevõtluskeskus korraldab 11. veebruaril kell 14-16 infoseminari veebikeskkonnas zoom (link edastatakse registreerunutele päev enne sündmust).
Osalemine: tasuta, vajalik on eelregistreerimine.
PÄRNUMAA Arenduskeskus koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskusega korraldab
17. veebruaril kell 10-12 infoseminari, kus samuti saavad huvi korral osaleda ka teiste maakondade ettevõtjad.
Lisainfot ja registreerumislingi leiab kodulehelt: https://parnumaa.ee/sundmus/pria-maaelu-mitmekesistamise-investeeringutoetuse-infopaev
JÕGEVAMAA Arendus-ja Ettevõtluskeskus korraldab infopäeva 18. veebruaril 2021 kell 10.00-11.30. Infopäev toimub ZOOMi keskkonnas, eelnevalt registreerunutele saadetakse link infopäevale. Võimalik esitada küsimusi, eelnevalt ka registreerimislehel.
Registreerimine https://forms.gle/AjLKtZNGshiGEuya9 kuni 15.02 2021

Infopäeval saab vastused olulistele küsimustele:
• milleks saab ja milleks ei saa mitmekesistamise toetust kasutada;
• millised ettevõtted saavad mitmekesistamise toetust kasutada;
• mida peab silmas pidama toetuse taotlemisel?