Eesti LEADER Foorum kohtus Hiiumaal

6-7. veebruaril kogunes Eesti LEADER Foorum Kassari Puhkekeskusesse seminarile.
6. veebruaril räägiti nii Euroopa LEADER koostööst kui käimasolevatest ühispojektidest,
kuid ka LEADER Liidu tegevusest, kohaliku toidu edendamise ja sotsiaalse ettevõtluse võimalustest.
Õhtul tehti lühike külastus Orjaku seltsimajja tutvumaks külamaja tegevusega.
7. veebruari hommikupoolik möödus skype-konverentsil Põllumajandusministeeriumi esindajatega,
kes tutvustasid viimaseid arenguid EL määruste rakendamisel strateegiate ettevalmistamiseks. Lisatud ettekandega on võimalik tutvuda.
Enne lahkumist Hiiumaalt külastati Hiiumaa arendusprojekte Suuresadamas, Kärdlas, Kuristes, Vaemlas ja Suuremõisas.
Lõuna-Järvamaa Koostöökogust osales tegevjuht Ülle Leesmaa.

Hiiumaa ettekanne 07-02-2014

Leaderfoorum1

Leaderfoorum2