Lõuna-Järvamaa Koostöökogu üldkoosolek

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu üldkoosolek toimub 01.04.2014 Loovuse Vabakoolis Paide tn. 6 (IV korrusel) Türi linnas. Osalemisest teatamine kuni 31.03.2014 meililekoostoo@koostookogu.ee. Vt. päevakord

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse koosolek

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse koosolek toimub 28.03.2014 Koostöökogu kontoris Paide tn. 6 Türil. Vt. päevakord.
13. märtsil toimus MTÜ 2013. aasta majandusaasta aruande revideerimine, mille viis läbi Väätsa Vallavalitsuse pearaamatupidaja Liivia Grünthal.
28. märtsil toimub MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu kontoris MTÜ 2013. aasta majandusaasta aruande auditeerimine. Auditeerimise viib läbi KMRA audiitorbüroo partner/vandeaudiitor Tiina Lindmäe.

Juhatuse koosolek

Järvamaa avatud talude päev 2014 toimub 19 ja 20 juuli!

18. märtsil sai kokku 21 inimest MTÜ Järva Arengu Partnerite ja MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevuspiirkonnast, kes on seotud Järvamaa avatud talude päeva korraldamisega. Tehti kokkuvõtte eelmisel aastal toimunust, jagati kogemusi ja tähelepanekuid ning tehti plaane käesoleval aastal toimuva avatud talude päeva korraldamiseks. ETKL-i Talupidajate Asendusteenistuse juht Riina Kaldaru jagas mõtteid traditsioonidest ja kommetest, kuidas külalisi vastu võtta.
Ühise arutelu tulemusena jõuti otsusele, et käesoleval aastal toimub Järvamaa avatud talude päev kahel päeval ehk siis laupäeval ja pühapäeval. Pooled talud on avatud laupäeval (peamiselt Lõuna-Järvamaal) ja pooled talud on avatud pühapäeval (peamiselt Järva Arengu Partnerite tegevuspiirkonnas). Kahepäevane üritus annab võimaluse taludele, kes on avatud, külastada teisi talusid; huvilistel on võimalus külastada kõiki talusid, mida ühe päevaga kindlasti teha ei jõuaks; pakume võimaluse külalistel jääda Järvamaale ööbima ning seeläbi toetada meie majutusteenuste pakkujaid ja teisi ettevõtjaid. Kõik on oodatud Järvamaa avatud talude päevale 19 ja 20 juuli!

14-03-18 Avatud Talude Paevade seminar

14-03-18 Avatud Talude Paevade seminar2

Kokkuvõte seminarist:

Avatud Talud 2014 seminarimaterjalid

Avatud Talud 2014 taludemõtted

8.-10. mai 2014 toimub rahvusvaheline koostöökonverents Jänedal

Nelja tegevusgrupi koostööna – Lõuna-Järvamaa Koostöökogu, Järva Arengu Partnerid, Arenduskoda ja PAIK –
korraldatakse rahvusvaheline LEADER konverents: Maal on mõnus elada! Konverentsil tehakse kokkuvõtted
esimesest Leader programmi perioodi rakendamisest Eestis ehk “Me saime hakkama!”
Konverentsile on oodatud kõik huvilised, lisaks tulevad enda kogemusi jagama ka väliskülalised paljudest
erinevatest tegevusgruppidest väljaspool Eestit.
Täpsem info registreerimise ja muu osas tuleb peagi. Palun jälgige reklaami!

INFO

16.12.2012 088

Järvamaa avatud talud saavad kokku

18.03.2014 saavad kokku Järvamaa avatud talude päevaga seotud talud. Kohtumise eesmärk on teha kokkuvõtted
kahel eelneval aastal toimunust ning teha plaane käesoleval aastal toimuvaks Järvamaa avatud talude päevaks. Kõik huvilised on teretulnud! Täpsem info ja registreerimine lisas.

MTÜ Järva Arengu Partnerid ja MTÜ Lõuna-Järva Koostöökogu

Järvamaal on mõnus!

Projektiseminar

JÄRVAMAA AVATUD TALUDE PÄEV 2014

KAVA

Teisipäev, 18.03.2014 Mäo konverentsi saal (Sämmi Grilli kõrval)

9.45   Kogunemine

10.00 2013 Avatud Talude Päeva analüüs ja arutelu

11.00 Millega peab arvestama, kui on oodata külastajaid?

12.30 Kohvipaus

13.00 Grupitöö. Talude tegevuskavade koostamine

13.45 Kokkuvõte

Seminari viib läbi koostöös tegevusgruppidega Riina Kaldaru – ETKL Talupidajate Asendusteenistuse juht

Info ja registreerimine:

Sille Erala

MTÜ Järva Arengu Partnerid

e-mail: leader@jap.org.ee

tel: 53461953

Ülle Leesmaa

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu

e-mail: koostoo@koostookogu.ee

tel. 5185110

Palume registreeruda hiljemalt reedeks, 14.03.2014.a.

DSC 0285

Järva Arengu Partnerid arutasid koostöövõimalusi Lõuna-Järvamaa Koostöökoguga

03. märtsil kohtusid Türil MTÜ Järva Arengu Partnerite algatusel kahe tegevusgrupi juhatused. Kohtumise eesmärk oli rääkida koostööst uuel programmperioodil 2014-2020. Ühise arutelu tulemusena otsustati kindlasti jätkata juba algatatud koostööprojektidega (Järvamaa ettevõtjate koostööportaal www.koostöö.ee, Avatud Talude Päev Järvamaal, Järvamaa päevad Tallinnas). Uute koostööprojektide täpsustamiseks otsustati kokku saada septembris ning ühisel seminaril töötada välja uute koostööprojektide ideed. Arutleti, et ühiselt oleks vaja arendada turismivaldkonna projekte, kohaturundusprojekte, kohaliku toiduga seotud projekte. Üheskoos peaks mõtlema ka sellele, kuidas meelitada Järvamaale ettevõtjaid ning kuidas hoida neid inimesi, kes siin juba elavad ja samas meelitada uusi inimesi maale elama. Arvamusfestivali raames on mõte korraldada Järvamaa päevad Paides eesmärgiga tutvustada Järvamaa ettevõtlust mujalt tulevatele külalistele. Sügisese kokkusaamise tulemina loodame saada juba ühise tegevuskava aastate lõikes.

JAP juhatuse esimees Aivar Tubli tõstatas küsimuse, kas kaks tegevusgruppi võiks ühineda üheks tegevusgrupiks Järvamaal. Ühiselt jõuti järelduseni, et koostöö toimib väga hästi. Tänaseks on tugevad kogukonnad välja kujunenud ja tegevusgruppide tugevuseks ongi just see, et tegemist on väikeste tegevusgruppidega, kus kogukonna liikmed saavad paremini kaasa rääkida. Liitumisel kaugeneks otsustusprotsess kogukondadest ning sellest tulenevalt ka Leaderi põhimõtetest.

JAPLJKK-2-1