Avatud talud saavad kokku koolituspäeval

23. aprillil saavad Türi kultuurimajas kokku avatud talude päeval eelmisel aastal osalenud ja käesoleval aastal osalevad talud. Päeva eesmärk on teha kokkuvõtted eelmisel aastal toimunust, vahetada kogemusi ning valmistada ette käesoleva aasta avatud talude päeva. Koolituspäeva viib läbi Riina Kaldaru. Käesoleval aastal toimub Järvamaa avatud talude päev 21.07.2013. Lõuna-Järvamaalt osaleb 4 talu, kes osalesid ka eelmisel aastal ning 3 uut talu, kokku 7 talu.

Avatud talude päev – Türi valla aasta tegu!

Türi Vallavalitsus määras 2012. aasta teo laureaadiks Järvamaa avatud talude päeva Türi vallas. Tunnustuse pälvis suurt hulka inimesi kogukonnast kaasanud õnnestunud ettevõtmine, mis tutvustas elu taludes ning tegi reklaami toodetele ja teenustele. Sündmusel osales väga palju külastajaid üle Eesti. Päeva korraldasid Lõuna-Järvamaa Koostöökogu, Järva-Arengu Partnerid ja Türi Talunike Liit. Koostööprojekti juhtis Ülle Leesmaa. Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tänab südamest Türi valla talusid, kes enda uksed külalistele avasid: Ale talu, Rehela talu, Takkasaare talu, Käära talu, Põllemaa-Saare talu, Liiva talu ja Jõeääre talu! Käesoleval aastal toimub avatud talude päev 21.07.2013.
Foto: Maarit Nõmm

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegi kokkuvõtteid tegevuspiirkonna volikogudes

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevjuht Ülle Leesmaa külastas tegevusgrupi tegevuspiirkonna volikogusid, eesmärgiga tutvustada Leader programmi rakendamist 2007-2013.
21.02.2013 tegi Ülle Leesmaa ettekande Imavere Vallavolikogus, 27.02.2013 Türi Vallavolikogus ja 28.02.2013 Väätsa Vallavolikogus. Ettekandes on tehtud kokkuvõte esialgsetest andmetest lähtuvalt. Kuni programmperioodi lõpuni võib andmetesse tulla veel muudatusi. Ettekanne lisatud.

Esitlus