Käsitöövõrgustik külastas Muhu ametikaaslasi

Järvamaa LEADER tegevusgruppide poolt korraldatud käsitöövõrgustiku õppereisil osales 19. aprillil 22 inimest, päev oli pikk ja muljeterohke. Ühtekokku külastati 6 Muhu saare käsitööettevõtet või –ettevõtjat. Külastusprogrammis olid ülekaalus küll naiskäsitöölised – tikkijad, õmblejad, lambanahast toodete valmistaja jne, aga tutvuda sai ka väga ilusa puidust käsitööga ning juttu puhuda ka nende toodete valmistajaga.

Küsimusi jätkus järvakatel palju kõigile ettevõtjatele – uuriti materjale, erinevate toodete valmistamise nippe, turunduskogemusi ja kõike muud käsitöövaldkonnaga haakuvat. Paljusid Muhu saare naiskäsitöölisi ühendava mittetulundusühingu esindajad andsid järvakatele põhjaliku ja fotoderohke ülevaate seltsi 20 aasta ettevõtmistest. Seda, et muhu käsitööd hindavad kõrgelt ka välisturistid, on lihtne aimata. Üllatav oli aga teada saada, et muhu naised on korraldanud  taanlastele, hollandlastele ja isegi jaapanlastele lausa kudumise ja tikkimise koolitusi.

Õppereisi kava

Õppereisi põhjalikum kokkuvõte

 

15.04.2016 Juhatus paremusjärjestust kinnitamas

Koostöökogu juhatuse koosolek 15. aprillil 2016

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse koosolek toimub Koostöökogu kontoris reedel, 15. aprillil 2016 algusega kell 11.00.

Päevakava

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu valmistub ettevõtluse taotlusvooruks

Projektitaotlusi tegevuspiirkonna ettevõtluse arendamiseks
saab e-PRIA kaudu esitada 6.-13. maini
.

Avatakse:
Meede 2.1 Tänapäevane ettevõtluskeskkond
Meede 2.2 Kohalikud tooted ja turundus

  • Taotleja meetmest 2.1 saab olla Imavere, Türi või Väätsa vallas tegutsev mikro- ja väikeettevõtete määratlusele vastav äriühing ja füüsilisest isikust ettevõtja, mittetulundusühing, sihtasutus ja kohaliku omavalitsuse üksus.  NB! Taotleja peab olema tegutsenud vähemalt 6 kuud.
  • Taotleja meetmest 2.2 saab olla Imavere, Türi või Väätsa vallas tegutsev mikro- ja väikeettevõtete määratlusele vastav äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja, kohaliku omavalitsuse üksus, mittetulundusühing, sihtasutus ja Eesti Piimandusmuuseum.

Infopäevad taotlejatele:

6. aprillil kell 16        Imavere vallamajas
11. aprillil kell 16      Türi kultuurikeskuses
12. aprillil kell 18      Kirna seltsimajas
13. aprillil kell 18      Väätsa rahvamajas
18. aprillil kell 18      Kabala rahvamajas

Info ja konsultatsioonid eelneval kokkuleppel
tel 5332 3903, 5305 9978 või e-aadressil koostoo@koostookogu.ee

Hindamiskomisjoni ettepanekud kinnitatakse juhatuse poolt orienteeruvalt 20. juuniks 2016.