Projektitaotlusi laekus oodatust vähem

Ettevõtlusmeetmete taotlusvooru laekus kokku 16 projekti kogumahuga üle 230 000 euro.

Taotlusvooru kokkuvõte