Praktilised koolituspäevad Türi kogukonnamajas

Taaskord korraldab Türi Kogukonnaselts kogukonnamajas (Viljandi tn 60)  LEADER projekti “Kogukondlikud tegevused Türil” toel vanade majade renoveerimise teemalisi praktilisi koolitusi.

Koolitused on sihtsuunitlusega säästva renoveerimise ja kestliku maailmavaate tutvustamiseks ning kogukondliku koostöö loomiseks.

Akende taastamine 12 ja 13 mail 2018

Vundamendi taastamine 2 ja 3 juunil 2018