Tööd alustas LEADER spetsialist

Käesoleva aasta 21. veebruar oli Lõuna-Järvamaa Koostöökogu jaoks tähtis päev. Meie väiksesse aga töökasse kollektiivi lisandus uus töötaja – LEADER spetsialisti ametis tööd alustanud Marianne Kersna. Marianne on noor ja tegus naine, kelle tugevuseks on juhtimise ja töö organiseerimise oskused, hea pingetaluvus, can-do suhtumine ning suur huvi uute asjade õppimise ja saadud teadmiste rakendamise vastu. Tema tööülesanneteks saavad olema nii Koostöökogu koostööprojektide elluviimisega seotud tegevuste korraldamine kui ka taotlejate projektide elluviimise jälgimine, pärast mõningast väljaõppeperioodi kindlasti juba ka taotlejate nõustamine ja kõik muud piirkonna arenduseks olulised tegevused.

Sama päeva pärastlõunal toimus Väätsa rahvamajas Lõuna-Järvamaa Koostöökogu üldkoosolek, kus selgus ühingu uue juhatuse koosseis. Juhatusse valiti ettevõtlusvaldkonna esindajatena Kalmer Keevend, Anu Zinovjev, Imre Heinsaar ja Reelika Marrandi, mittetulundussektori esindajatena Aina Lee, Anneli Siimussaar, Pipi-Liis Siemann, Tiina Lohur ja Koit Teder ning kohalike omavalituste esindajatena Triin Tippi ja Kati Nõlvak.

Soovime edu ja kordaminekuid neile kõigile!

LJKK üldkoosolek, kus valitakse ka uus juhatus

Esmaspäeval, 21.veebruaril kell 14.30 – 17.00 toimub Väätsa renoveeritud rahvamajas Lõuna-Järvamaa koosöökogu üldkoosolek, mille päevakorras on mitmed olulised küsimused – 2021. a majandusaasta aruande ning uue perioodi strateegia tegevuskava kinnitamine, aga ka järgmiseks kolmeks aastaks juhatuse valimine. Sellest tulenevalt on võimalikult paljude liikmete osavõtt vägagi oodatud ja vajalik.

Hea L-J Koostöökogu liige, palun anna oma osalemisest teada e-aadressil: koostoo@koostookogu.ee

Üldkoosoleku kutse ja päevakava

2021.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

LJKK strateegia koostamise tegevuskava