Lõuna-Järvamaa Koostöökogu pakub tööd LEADER spetsialistile

Lõuna-Järvamaa koostöökogu kui piirkondlik arendusorganisatsioon, mille tegevus tugineb kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegiale, pakub tööd LEADER spetsialistile.

LEADER spetsialisti tööülesanneteks on:

 • toetada igakülgselt piirkonna arengustrateegia elluviimist;
 • aidata kaasa taotlusvoorude ettevalmistamisele;
 • nõustada taotlejaid projektitaotluste sisu- ja vormistamise küsimustes;
 • teostada projektitaotlusdokumentide tehnilist kontrolli;
 • kontrollida projektide maksetaotlusi ja koguda seireandmeid;
 • juhtida ja korraldada tegevusgrupi poolt algatatud LEADER projektide elluviimist;

LEADER spetsialistilt eeldame:

 • iseseisvust ja initsiatiivikust
 • täpsust, tähelepanelikkust ning õppimisvõimet
 • head koostöö- ja suhtlemisoskust
 • projektitöö kogemust;
 • head inglise keele oskust kõnes ja kirjas;
 • valmisolekut lähetusteks.

Pakume:

 • täis- või osakoormusega töökohta
 • huvitavat, väljakutseid pakkuvat ja mitmekülgset tööd
 • paindlikke töötingimusi
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda

Kandideerimiseks palume saata CV ning avaldus/motivatsioonikiri 20. jaanuariks 2022 aadressile koostoo@koostookogu.ee.
Info ja lisateave: LJKK tegevjuht Riina Trumm, tel +372 5332 3903.

2021. aasta taotlusvooru tulemused on selgunud

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu 2021. aasta ettevõtlusmeetmete taotlusvoor on lõppenud – kõik dokumendid ja taotlused on edastatud PRIAle. Meetmesse 2.1 „Tänapäevane ettevõtluskeskkond“ laekus lõppenud taotlusvoorus 19 ning Covid-19 taasterahastu meetmesse „Elujõulised ettevõtted“ 4 projektitaotlust. Kõik need jõudsid ka hindamisele.
5-liikmeline hindamiskomisjon lõpetas oma töö projektide paremusjärjestuste tekitamisega 2.detsembril. Koostöökogu juhatus kinnitas hindamiskomisjoni poolt esitatud paremusjärjestuse oma 9.detsembri koosolekul.

Kui taastekava meetmes jätkus raha kõigile taotlejatele, siis meetmes 2.1 oli konkurents väga suur, siin  küsiti toetust kokku peaaegu kaks korda suuremale summale kui meil jagada oli. Hea meel oli näha, et juba tuttavate taotlejate kõrval olid projektitaotlusi esitanud ka mitmed uued taotlejad. Hindamiskomisjon koosseisus Siiri Vene, Üllar Vahtramäe, Teele Kukk, Mati Hõbemägi ning Ruth Aarma tegi ära suure ja vastutusrikka töö, selgunud paremusjärjestusega jäid kõik hindajad üksmeelselt rahule. Muidugi oli kõigil kahju tõdeda, et eelarve summade mitte jagumise tõttu jäävad mitmed head projektid rahastusest ilma. Samas julgustame taotlejaid ikkagi uuesti proovima. Ettevõtluse toetamiseks plaanime uue taotlusvooru avada juba aprillis 2022.

Rahastusotsuse saanud projektid