Esimesed Avatud Käsitöökojad Järvamaal

Mõned fotod käsitöökodadest:

Üldkoosoleku kutse ja päevakava

LJKK üldkoosolek toimub teisipäeval, 2. oktoobril kell 15.30-17.00
Eistvere mõisa aidas (endine Imavere vald).

Osalemisest või mitteosalemisest teatada aadressil koostoo@koostookogu.ee hiljemalt 30. septembril.

Kutse ja päevakava

Õppereis Aalborgi sõnas ja pildis

Õppe- ja kogemusreis Aalborgi (Taani) möödus edukalt – toimusid asjalikud kohtumised ning külastati põnevaid LEADER investeeringu objekte. Õppereisi tulemusena tihenesid omavahelised koostöösuhted, tekkisid uued võrgustikud ning kavandati uusi projekte.
Taanlaste juures jäi silma nende omavaheline suhtlemine ja koostöövalmidus. Moto – tee koostööd ka siis, kui oled mõnes asjas eriarvamusel. Mõõduka toetusega tehakse suuri asju, mille mõju piirkonnale on suur. Suur on annetuste osakaal. Eriti aktiivsed tegijad on kas väljastpoolt sisse tulnud inimesed või kohalikud, kes on võõral maal pikalt ära olnud. Kohalikele probleemidele lahenduste leidmine toimub koostöös ülikooliga, omavalitsuse ülesandeks on heade lahenduste rakendamine.

 

Õppereis Taani tuleb sisutihe

LJKK õppe- ja kogemusreis Taani, Aalborgi toimub 9.-14. septembril, sellest võtab osa 28 inimest. Õppereisi põhirõhk on Aalborgi Säästva Arengu Festivalil, kuid kahel päeval külastatakse ka Taani Leader objekte. Vastava programmi on kokku pannud LAG Nord.

Õppereisi ajakava

LEADER külastusprogramm 12-13 september 2018