Piirkonna ühisturunduse korraldamine

Projektiperiood 01.06.2016 – 31.12.2018
Partner: MTÜ Järva Arengu Partnerid
Toetuse summa – 33 480 €

Projekti koond

 

Koostöövõrgustike arendamine ja tugevdamine

Projektiperiood 01.06.2016 – 31.12.2018
Partner: MTÜ Järva Arengu Partnerid
Toetuse summa – 24 192 eurot

Projekti koond

 

ÜHISPROJEKT
Kogukondlik ja säästlik Lõuna-Järvamaa

Projektiperiood aprill 2017 – märts 2019
Partner MTÜ Türi Kogukonnaselts
Projekti eelarve 75 214 eurot

Projekti koond