Valminud on Lõuna-Järvamaad tutvustav video.

Video valmis ühe tegevusena koostööprojektist “Keskpõrandale kokku”.
Video autor on Kaspar Pokk.