Üldkoosolekul kinnitati täiendustega tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2015-2020

Käesoleva aasta 22. oktoobril Kabala rahvamajas toimunud üldkoosolekul kinnitati täiendustega versioon MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegiast 2015-2020. Strateegiaga tutvu siin

Strateegiale vastamise korral on tegevuspiirkonnas tegutsevatel organisatsioonidel uue perioodi avanedes 2016. aastal
võimalus taotleda toetust oma projektide elluviimiseks LEADER lähenemise kaudu.