Ühisprojekti “Elujõuline kogukond” sündmused ROHEVESTIL