Taotlusvooru tulemused

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu taotlusvooru, mis oli avatud 26.11-03.12.2012, laekus kokku 26 abikõlblikku projektitoetuse avaldust. Toetust küsitakse kokku 173 107,97 eurot.
Hetkel toimub projektidokumentide tehniline kontroll ning taotlejatele paranduste tegemiseks täiendavate tähtaegade andmine. Loodame kõikide projektide dokumendid saada nõuetele vastavaks hiljemalt 21.12.2012. Seejärel alustab tööd hindamiskomisjon. Informatsiooni projektitaotluste menetlemise kohta jagame jooksvalt kodulehel uudiste all.