Rootsi õppereisi kava

28.-31. mail toimub LJKK ühisprojekti “Kogukondlik ja kestlik Lõuna-Järvamaa” raames õppe- ja ideereis Amalisse (Rootsis). Õppereisi eesmärk on õppida piirkonna inim- ja keskkonnasõbralikku planeerimist, leida uudseid lahendusi piirkonna imago kujundamiseks ning ettevõtluse arendamiseks. Osaleb 13 inimest.

Õppereisi kava