Muuseumivõrgustiku olulisemad sõnumid

Eesti Jalgrattamuuseumis 28. septembril 2016 toimunud kohtumisest võttis osa 14 inimest väga erinevatest Järvamaa muuseumitest. Ühises arutelus selgusid mitmed sarnased murekohad, nt ruumipuudus fondihoidla tarvis või probleemid seoses muuseumite turundamisega. Arutati läbi võimalikke lahendusi ning esitati ettepanekud edasise koostöö osas: kogumike ja trükiste väljaandmine, teemapõhised ühisnäitused, koolitused, õppereisid, koosviibimised kogemuste vahetamise eesmärgil jne. Suurimaks väljakutseks hinnatakse võrgustiku elujõuliseks kasvatamist.