Meetmete eelarved ja taotlemise ajad 2018. a rakenduskavas

Üldkoosolek kinnitas 25. sept 2017 koosolekul LJKK tegevus- ja rakenduskava 2018. aastaks. Projektitoetusteks on rakenduskavaga planeeritud üle poole miljoni , taotlusvoorud avatakse sarnaselt käesolevale aastale veebruaris ja aprillis.

Strateegia meetmete eealrve 2018