Lõuna-Järvamaal avanevad taotlusvoorud piirkonna ettevõtluse toetamiseks

Õige pea, täpsemalt juba 20.oktoobril avab Lõuna-Järvamaa Koostöökogu oma piirkonna ettevõtluse toetamiseks uued taotlusvoorud. Sel korral pakume võimalust taotleda toetust Lõuna-Järvamaa kohaliku arengu strateegia COVID-19 taasterahastu meetmest “Elujõulised ettevõtted” ning meetmest 2.1 „Tänapäevane ettevõtluskeskkond“. Kui meede 2.1 on paljude taotlejate jaoks juba tuttav, siis taasterahastu meetmest taotlemine toimub veidi teistel tingimustel ning on mõeldud konkreetselt COVID 19-st tulenevate ettevõtlust puudutavate probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Samas juhime tähelepanu, et siit meetmest toetuse saamine ei ole seotud ettevõtte käibe mahu näitajatega, mis viimasel pooleteisel aastal teiste COVIDi toetusmeetmete puhul reeglina kohustuslik tingimus on olnud ning paljudele mikroettevõtjatele toetuse saamise võimatuks on teinud. Küll aga on taotlemise eeltingimuseks see, et taotleja peab olema tegutsenud vähemalt 12 kuud ning tasunud ka mingeid tööjõumakse. Lisaks ettevõtjatele võivad COVID-19 meetmesse taotlusi esitada ka ettevõtlusega tegelevad kodanikuühendused ja sihtasutused, meede 2.1 puhul isegi kohalikud omavalitsused, kuid üldine eesmärk peab ikkagi olema ettevõtluse arendamine.

COVID-19 taasterahastu meetme kaudu on meie piirkonnal jagamiseks 124 344 eurot, maksimaalne toetussumma ühe taotluse kohta 40 000 eurot ning taotlusi saab e-pria kaudu esitada käesoleva aasta 20.-27.oktoobrini. Meetme 2.1 eelarves on  sel aastal 178 629 eurot, maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta 65 000 eurot ning taotlusi saab e-pria kaudu esitada 20.-29.oktoobrini. Taotleja peab tegutsema Türi valla (v.a endise Käru valla) või endise Imavere valla piirkonnas.

Infopäev taotlejatele toimub Türil Vaksali kohviku saalis 5.oktoobril algusega kell 16. Koostöökogu töötajad tegelevad taotlejate nõustamisega igapäevaselt, kokku saab leppida ka  personaalse konsultatsiooni aega: mob 5332 3903 ning e-mail: koostoo@koostookogu.ee (tegevjuht Riina Trumm) või mob 5305 9978 ning e-mail: konsutant@koostookogu.ee (konsultant Ester Velliste). Juhendmaterjalid ja taotlusvormid on leitavad meie kodulehelt www.koostookogu.ee/Taotlejale.

Kohalikele kogukondadele ning elukeskkonnale suunatud taotlusvooru plaanime avada 2022. aasta esimeses pooles, tõenäoliselt juba veebruaris-märtsis.