Lõuna-Järvamaa Koostöökogu üldkoosolek

Üldkoosolekul tutvuti Tori Mõisas Leader programmi toetusega ehitatud uute majutuskohtadega. Seejärel loeti ette revidendi aruanne ning kinnitati 2012.a. majandusaasta aruanne. Otsustati uue strateegia 2014-2020 algatamine. Räägiti rahvusvahelise koostööprojekti WOLF elluviimisest ja siseriikliku koostööprojekti raames valminud Lõuna-Järvamaa koostööportaali laienemisest Järvamaa koostööportaaliks. Fotod

dsc 0276