Kesk-Eesti giidide arenguprogramm jõuab lõpusirgele

Laupäeval, 13. novembril toimus praktiline eksam kutsetunnistuse saamiseks neile Kesk-Eesti giidide arenguprogrammi läbinutele, kes valisid eksami sooritamiseks Lõuna-Järvamaa piirkonna. Eksamitulle asus seitse vaprat inimest – Tiina Auling, Piret Männilaan, Pille Paavo, Jaanus Roosileht, Ülo Ormus ja Merle Sokk Järvamaalt ning Pille Vanker Raplamaalt. Juba eelmisel päeval olid nad kõik edukalt sooritanud kirjaliku testi ning selgus, et ka praktiliseks eksamiks olid nad valmistunud piisavalt hästi. Päeva lõpuks tehti kokkuvõtteid, räägiti tähelepanekutest ning jagati häid nõuandeid. 5-liikmeline atesteerimiskomisjon koosseisus Ene Sarapuu, Tiiu Saarist, Sille Pudel, Piret Sihver ja Riina Trumm väljastas kõigile seitsmele eksami sooritanule Järvamaa giidi kutsetunnistuse, mis lubab neil töötada 5 aastat.
Juba 27.novembril toimub Raplamaal sarnane praktiline eksam kõigile neile tulevastele giididele, kes on otsustanud ennast proovile panna Raplamaa tundmises.