07.07.2018 Järvamaa Päev Paides korraldustoimkonna koosolek

Korraldustoimkonna koosolek toimub 6.veebr-l 2018 Paides Vanalinna kohviku seminariruumis. Osalema on oodatud kõigi osapoolte (Leader tegevusgrupid ja Paide Linnavalitsus) esindajad.

Koosoleku päevakava