Hindamiskomisjoni tööst

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu hindamiskomisjon teostas 09. jaanuaril paikvaatlust külastades suuremaid investeeringuprojekte. Hindamiskomisjoni koosolek projektide hindamiseks toimub 21. jaanuaril kell 14.00 MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu kontoris Paide tn. 6 Türi linnas. Soovi korral on võimalik tulla taotlejatel enda projekti suuliselt esitlema kuni 5 minutit. Palume sellest kirjalikult ette teatada meilile koostoo@koostookogu.ee.