Giidide arenguprogramm jätkub ja ootab ka uusi osalejaid

Juba peatselt jätkub giidide arenguprogramm, mis algas 2021. aastal ning mida korraldatakse ja rahastatakse LEADER tegevusrühmade Lõuna-Järvamaa Koostöökogu, Järva Arengu Partnerid ja Raplamaa Partnerluskogu koostööprojektist “Keskpõrandale kokku”.

Järgmised giidide võrgustikule mõeldud üritused toimuvad juba käesoleva aasta märtsis, aprillis ja mais:

Giiditöö koolitused (osalustasu 15 eurot, tasutakse arve alusel).

Koolitaja Tiina Auling

16.03.2022 kell 15.30-19.30 Kilplaste teemapargis. Teemad: Kes on giid? Milline on hea giid? Klienditeenindamise põhitõed. Suhtlusoskused. Grupi juhtimine. Praktiline ülesanne ning selle analüüs.

23.032022 kell 15.30-19.30 Eesti Piimandusmuuseumis. Teemad: Giiditeksti koostamine. Giidi esinemine bussis. Praktiline ülesanne, selle filmimine ning analüüs. Marsruudi koostamine atesteerimiseksamiks. Praktilisi näpunäiteid atesteerimiseks.

30.03.2022 kell 15.30-19.30 Koht täpsustamisel. Marsruudi praktiline ettevalmistamine, marsruudi läbisõitmine, praktilised harjutused – töö mikrofoniga, töö grupiga, giiditeksti ettekandmine, analüüs.

Giiditöö koolitusele registreerumine hiljemalt 11.03.2022: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ1saSQTiMP7Ve3wakh1eLb890_iaGWM8-JSCO_SiO-IPJMw/viewform

 

Giidide atesteerimiseksamid (osalustasu 40 eurot, tasutakse arve alusel)

08.04.2022 Järvamaa kirjalik atesteerimiseksam
09.04.2022 Järvamaa praktiline atesteerimiseksam

Järvamaa giidide atesteerimiseksamile registreerumine hiljemalt 01.04.2022: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesNQNstTFpCdj-SnXdrLtLzazjQZ75TXzFzVY7WKFH7d0Y-w/viewform

Nii 2021. kui 2022. aastal giidide arenguprogrammi läbinud saavad võimaluse osaleda 12.-14.05.2022 toimuval õppekäigul Vormsi saarele.

Palume jagada infot oma tutvusringkonnas giidinduse huvilistele, et info jõuaks võimalikult paljudeni.

2022 Kesk-Eesti giidide arenguprogramm