Hindamiskomisjoni tööst

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu hindamiskomisjon teostas 09. jaanuaril paikvaatlust külastades suuremaid investeeringuprojekte. Hindamiskomisjoni koosolek projektide hindamiseks toimub 21. jaanuaril kell 14.00 MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu kontoris Paide tn. 6 Türi linnas. Soovi korral on võimalik tulla taotlejatel enda projekti suuliselt esitlema kuni 5 minutit. Palume sellest kirjalikult ette teatada meilile koostoo@koostookogu.ee.

Hääletage Järvamaa avatud talude päeva poolt!

Järvamaa avatud talude päev on Järva Teataja poolt välja kuulutatud konkursi “Järvamaa aasta tegu” nominent.
22.07.2012.a. avasid 14 talu enda koduväravad, et näidata, kuidas maal elatakse ning millega leiba teenitakse. Päeva eesmärk oli näidata külalistele, et MAAL ON MÕNUS ELADA!
Kõik, kes nii arvavad on oodatud Järvamaa avatud talude päeva poolt hääletama! See on suur tunnustus meie tublidele taluperedele!

Taotlusvooru tulemused

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu taotlusvooru, mis oli avatud 26.11-03.12.2012, laekus kokku 26 abikõlblikku projektitoetuse avaldust. Toetust küsitakse kokku 173 107,97 eurot.
Hetkel toimub projektidokumentide tehniline kontroll ning taotlejatele paranduste tegemiseks täiendavate tähtaegade andmine. Loodame kõikide projektide dokumendid saada nõuetele vastavaks hiljemalt 21.12.2012. Seejärel alustab tööd hindamiskomisjon. Informatsiooni projektitaotluste menetlemise kohta jagame jooksvalt kodulehel uudiste all.