Rahvusvahelise koostööprojekti “WOLF” raames toimus Eestimaa suve ja maaelu filmimine

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu külastasid Miguel Angel Fernandez koos abikaasa Estrellaga 20.-25.juuli. Külalised esindasid enda loodusturismi filmide ning brozüüride produtseerimise firmat. Rahvusvahelise loodusturismi arendamise koostööprojekti raames valmivad reklaamfilmid Lõuna-Järvamaa ja Eesti loodusest, pärandkultuurist ning vaatamisväärsustest. Kokku valmib 5 filmi – 1 üldtutvustav film, 1 film Lõuna-Järvamaa loodusest ja turismivõimalustest talvel, 1 film kevadest, 1 film suvest ning 1 film sügisest. Filmide pikkus on ca 25-30 minutit.

Hispaania loodusturismi kanal on kokkuvõtva reklaamfilmi ning kogu sarja heaks kiitnud ning andnud enda heakskiidu 07.05.2013 Madriidis filmide telekanalites näitamiseks. Leping on sõlmitud kolmeks aastaks, esimesel aastal näidatakse igat osa 12 korda erinevatel päevadel ja kellaaegadel, teisel aastal 13 korda ja kolmandal aastal samuti 13 korda. Kanalil on ca 800 000 loodushuvilist televaatajat. Telekanali nimi on Canal Caza y Pesca TV.

Filmid talvest ja kevadest on valmis, nüüd filmiti filmi suvisest maaelust ja loodusest. Oktoobris valmib film sügisest.

DSC 0764