Käsitöövõrgustiku kohtumine sõnas ja pildis

05.09.16 toimunud võrgukohtumise kokkuvote