MTÜ LÕUNA-JÄRVAMAA
KOOSTÖÖKOGU
taotleb
kohaliku tegevusgrupi toetust
LEADERi kohaliku arengu
strateegia
2015-2020
rakendamiseks

Uue perioodi avanedes
2016. aastal on tegevus-
piirkonnas tegutsevatel
organisatsioonidel võimalus
taotleda toetust oma
projektide elluviimiseks
LEADER lähenemise kaudu.

 

logod

Bänner
Bänner
Bänner
Bänner