Leaderi toel rajatud Elamuspark sai täna avastardi

Kui möödunud kevadel käis osaühingu Türi Seikluspark juht Sulo Särkinen Lõuna-Järvamaa Koostöökogu kontoris alles projektitaotluse esitamist ettevalmistaval konsultatsioonil, siis tänaseks on piirkonna esimene elamuspark juba valmis. Tänane avapidu oli meeleolukas ning „köie“ läbilõikamise järel koheselt seiklusrajale minejaid oli palju.

LEADER toetas Türi Elamuspargi rajamist veidi vähem kui 60 000 euroga.

Käsitöövõrgustik külastas Muhu ametikaaslasi

Järvamaa LEADER tegevusgruppide poolt korraldatud käsitöövõrgustiku õppereisil osales 19. aprillil 22 inimest, päev oli pikk ja muljeterohke. Ühtekokku külastati 6 Muhu saare käsitööettevõtet või –ettevõtjat. Külastusprogrammis olid ülekaalus küll naiskäsitöölised – tikkijad, õmblejad, lambanahast toodete valmistaja jne, aga tutvuda sai ka väga ilusa puidust käsitööga ning juttu puhuda ka nende toodete valmistajaga.

Küsimusi jätkus järvakatel palju kõigile ettevõtjatele – uuriti materjale, erinevate toodete valmistamise nippe, turunduskogemusi ja kõike muud käsitöövaldkonnaga haakuvat. Paljusid Muhu saare naiskäsitöölisi ühendava mittetulundusühingu esindajad andsid järvakatele põhjaliku ja fotoderohke ülevaate seltsi 20 aasta ettevõtmistest. Seda, et muhu käsitööd hindavad kõrgelt ka välisturistid, on lihtne aimata. Üllatav oli aga teada saada, et muhu naised on korraldanud  taanlastele, hollandlastele ja isegi jaapanlastele lausa kudumise ja tikkimise koolitusi.

Õppereisi kava

Õppereisi põhjalikum kokkuvõte

 

Kogukonnameetmete projektid jõudsid täna PRIAsse

Lõuna-Järvamaa 2017. aasta kogukonnameetmete taotlusvoor on lõppenud – kõik dokumendid ja taotlused said täna PRIAle edasi saadetud.

Nimetatud taotlusvooru laekus kahte meetmesse kokku 23 projektitaotlust, millest kõik jõudsid ka hindamisele. 5-liikmeline hindamiskomisjon lõpetas oma töö projektide paremusjärjestuste tekitamisega 30. märtsil. Koostöökogu juhatus kinnitas hindamiskomisjoni poolt esitatud paremusjärjestused 5. aprilli koosolekul.

Alates homsest, 8. aprillist, muutuvad kulud abikõlblikeks ning need taotlejad, kes ei pea vajalikuks PRIA lõplikku otsust ära oodata, võivad alustada oma projektide elluviimist. Kes aga riski võtta ei soovi, peab arvestama sellega, et PRIA-l on taotluste menetlemiseks aega 60 tööpäeva, so juuli esimeste päevadeni. Peamiselt kontrollitakse meie poolt positiivse otsuse saanud projektide puhul taotleja vastavust nõuetele, sh maksuvõlgade puudumist, kõigi vajalike dokumentide olemasolu ning kulude abikõlblikkust.

Kui tegevusgrupi poolt heaks hinnatud projektid saavad positiivse otsuse ka PRIAlt, on lootust, et meie piirkond saab lähiajal rikkamaks mitmete atraktiivsete turismiobjektide või ka erinevate spordi- ja vabaaja veetmise võimaluste poolest.

Kõigile toetuse saajatele korraldab Koostöökogu peagi aga infopäeva, kus räägime üle olulisemad nõuded, mida tuleks hilisemate üllatuste vältimiseks projektide elluviimisel kindlasti jälgida. Infopäeva teated edastatakse kõigile toetuse saajatele e-posti teel.

Järvamaa ettevõtlikud naised kogunevad võrgustikukohtumisele

6. aprillil 2017 kell 14.00 kogunevad Järvamaal Viisu Rahvamajas Järvamaa ettevõtlikud naised võrgustiku avaseminarile. Seminar korraldatakse LEADER tegevusgruppide Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ja Järva Arengu Partnerid koostööprojekti „Koostöövõrgustike arendamine ja tugevdamine“ raames.
Ürituse kaaskorraldaja on MTÜ ETNA Eestimaal.

Seminaril tutvustatakse erinevaid ettevõtlike naiste võrgustikke, sõnavõtuga esinevad Reet Laja Eesti Naisettevõtluse Teabekeskusest (ENUT), Anne-Mari Rannamäe naisleiutajate organisatsioonist Quin Estonia.

Seminaril kuulutatakse välja „Ettevõtlik Naine 2016“ konkursi võitja. Konkurssi korraldab MTÜ ETNA Eestimaal juba kümnes kord. Nominente ja võitjat tervitab Riigikogu liige, ETNA patroon Urve Tiidus.

Kohtumise eesmärk teabevahetus erinevate võrgustike vahel ning edaspidise koostöövajaduse väljaselgitamine.

Seminari kava