Võrgustikukohtumine oli inforohke

Imeilusas Türi Aianduse ja Mesinduse Seltsi käsitöömajas toimunud Järvamaa käsitöövõrgustiku kohtumisel osales 16. jaanuari õhtupoolikul kokku 19 inimest, nende hulgas külalisena edukas käsitööettevõtja Martin Bristol. Võrgustikuliikmed said kuulata Martini väga ehedat ja põnevat edulugu, samuti mitmeid häid näpunäiteid oma toodete turundamiseks ning hindade kujundamiseks. Lisaks täpsustati soove ja vajadusi järgmiste kohtumise osas.

Käsitöövõrk kava

Käsitöövõrk kokkuvõte

Talveseminar 2017

LEADER tegevusgruppide Lõuna-Järvamaa Koostöökogu, Järva Arengu Partnerid ja Arenduskoda ühise traditsioonilise talveseminari teemaks on sel aastal Piirkonna identiteedi tugevdamine läbi kohaturunduse.

Talveseminari-KAVA

Kokkuvõte muuseumivõrgustiku kohtumisest

9. jaanuari kohtumisel osalesid Järvamaa 7 muuseumi esindajad. Toimusid huvitavad ja meeleolukad sõnavõtud, valiti võrgustikujuht ning peeti plaani järgmiste kokkusaamiste osas. Lisaks tutvuti Eesti Piimandusmuuseumi uue näitusega „Piimandus Nõukogude Eestis 1940-1990“.