Ettevõtjate suveseminar toimub 11. septembril!

Kuna juunis välja kuulutatud ettevõtjate suveseminar jäi ära, sest paljud, kes soovisid osaleda, ei saanud kahjuks seda teha, siis kuulutame välja uue seminari toimumise aja.

Olete väga oodatud ettevõtjate ja ettevõtlike inimeste suveseminarile! Kui tunned, et koolituse teemad Sind puudutavad, siis ole kohal!!!
Lektoril on teile järgmine PALVE: iga osavõtja saadab meilile koostoo@koostookogu.ee oma vastuse küsimusele: mis mind ettevõtjana/juhina kõige rohkem takistab, minu jõudu ära võtab?
Küsimusi ootame kolmapäevaks, 3. septembriks. Siis oleks see päev ettevõtjate ja ettevõtlike inimestega nagu soovikontsert, kus läbiv teema on juhi vitaalsus, elujõud. Ja, nagu küsimused kindlasti näitavad, on sel teemal meie põneval ajal väga palju variatsioone…
Vt. Päevakava.

Järvamaa avatud talude päevad koguvad aina rohkem kuulsust!

Järvamaa avatud talude päev üllatas taas külalisterohkusega! Nt külastas registreerimislehe põhjal Wile Farmi Poaka külas 496 inimest, kõik ennast kirja ei pannud, seega üle 500 külalise!!! Jõeääre talu külastas 326 külalist, tegelikkuses kindlasti ca 400 külalist. Eelmisel aastal olid suuremad külastajate arvud ca 300 külalist. Seega külastas laupäeval Türi valla talusid umbes 2000 inimest!!! Külalisi oli registreerimislehtede põhjal Tallinnast, Tartust, Lääne-Virumaalt, Harjumaalt, Raplast, Pärnust, Viljandist, Laulasmaalt, Jõgevamaalt, Soomest, Võrumaalt, Iirimaalt ja loomulikult Järvamaalt. Infot päevade toimumise kohta saadi nii Türi Rahvalehest, Järva Teatajast, AjaLehest, Facebookist, internetist, korraldajatelt ehk tegevusgruppidelt, Maamajanduse Infokeskusest, Türi Talunike Liidult, sõpradelt, Türi kodulehelt, naabrilt, raadiost, sugulastelt jne. Kõige rohkem levis info läbi interneti ja ajalehtede. Esmakordselt oli kahe-päevasena ürituse korraldamine suurepärane mõte! Oli võimalik rahulikult külastada talusid ning esimest korda jõudsid avatud talud ka ise teisi talusid vaatama.

Lõuna-Järvamaa talud saavad traditsiooniliselt sama päeva õhtul kokku ühisel õhtusöögil, kus kohe värskelt muljeid vahetatakse. Kõik talud jäid väga rahule, et nad osalesid, kuigi kartus oli ikka hinges, et mis saama hakkab ja kui palju rahvast tuleb. Iga aastaga on saadud kogemusi juurde ja korraldamine sujub aina paremini ja paremini. Talud teevad koostööd ja löövad ühiselt seljad kokku. Kes ei julge veel külalisi enda õuele kutsuda, need löövad aktiivselt kaasa naabrite talu õuel. Perenaised ütlevad, et nendel on suur kasu osalemisest, sest palju heakorratööd, mis muidu jääksid tegemata, saavad kõik rõõmuga tehtud!

Kindlasti toimuvad ka järgmisel aastal Järvamaa avatud talude päevad, sest seda traditsiooni enam murda ei saa! Oleme kuulsaks saanud nii Eestis kui väljaspool Eestit!

Meede 3 taotlusvooru tulemused

15.07.2014 kinnitas MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatus hindamiskomisjoni ettepanekul rahastamisele kuuluvate projektide pingerea. Kuna raha oli jagada vähe, siis kahjuks kuulus rahastamisele 25-st esitatud projektist vaid 9 projekti. Kõik projektid on tänaseks esitatud PRIA-sse ning ootavad peale PRIA menetlemist PRIA otsust. Rahastamisele kuuluvate projektide hulgas rahastati mesilasvahast kärjepõhja tootmisliini soetamist, kudumismasina soetamist, tootmishoone laiendamist, käärpuude ja kangastelgede soetamist, lastehoiuteenuse pakkumiseks mänguinventari soetamist õuealale, kiviveski soetamist, turismiettevõttele saunaahju soetamist, lisavarustuse soetamist ATV-le metsahooldusteenuste pakkumiseks ning jäätmete käitlemise hoone katuse ja elektrijuhtmete vahetamist. Kõik toetuse saajad said toetust 50% abikõlblikest kuludest.

Väga-väga kahju, et palju häid projekte rahaliste vahendite puudumise tõttu kahjuks toetust seekord ei saanud. Jääme pikisilmi ootama uue perioodi toetusi ning uusi taotlusvoorusid!
Täname kõiki taotlejaid, kes tegid ära suure töö ning esitasid taotlused MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu taotlusvooru!