Lõuna-Järvamaa Koostöökogu talveseminar oli ideederohke

09.-10. jaanuar 2014 toimus talveseminar Laulasmaal, kus Lõuna-Järvamaalt osales 35 osalejat. Osalejate hulgas oli nii ettevõtjate, mittetulundusühingute kui ka omavalitsuste esindajaid. Lisaks osalesid ka MTÜ Järva Arengu Partnerite ning MTÜ Tapa Arenduskoja kolme sektori esindajad. Seega osales seminaril kokku ca 100 erinevates tegevuspiirkondades tegutsevat aktiivset inimest. Esimesel seminari päeval toimus eelmise perioodi strateegiate vahehindamisest kokkuvõtete tegemine ning rühmatööd uute ideede genereerimiseks. Teisel päeval toimusid ringsõidud MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu piirkonnas. Külastati turismiarendusi Niitväljal, Laitse Lossiga seotud turismiarendusprojekte ning Laitse RallyPargi turismiarendusprojekte.
Lisadest on võimalik tutvuda seminari päevakava, ettekande ning kokkuvõtetega.

Failid:
Talveseminar 2014 päevakava

Talveseminar 2014 ideed

Laulasmaa 09.01.2013 Mihkel Laan

Talveseminar2014

Talveseminar2014 2

Talveseminar2014 3

Eesti LEADER Foorum kohtus Hiiumaal

6-7. veebruaril kogunes Eesti LEADER Foorum Kassari Puhkekeskusesse seminarile.
6. veebruaril räägiti nii Euroopa LEADER koostööst kui käimasolevatest ühispojektidest,
kuid ka LEADER Liidu tegevusest, kohaliku toidu edendamise ja sotsiaalse ettevõtluse võimalustest.
Õhtul tehti lühike külastus Orjaku seltsimajja tutvumaks külamaja tegevusega.
7. veebruari hommikupoolik möödus skype-konverentsil Põllumajandusministeeriumi esindajatega,
kes tutvustasid viimaseid arenguid EL määruste rakendamisel strateegiate ettevalmistamiseks. Lisatud ettekandega on võimalik tutvuda.
Enne lahkumist Hiiumaalt külastati Hiiumaa arendusprojekte Suuresadamas, Kärdlas, Kuristes, Vaemlas ja Suuremõisas.
Lõuna-Järvamaa Koostöökogust osales tegevjuht Ülle Leesmaa.

Hiiumaa ettekanne 07-02-2014

Leaderfoorum1

Leaderfoorum2

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu üldkoosoleku eelteade

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu üldkoosolek toimub 01.04.2014. Päevakava ja asukoht on täpsustamisel.
Ettepanekud ja info: tegevjuht Ülle Leesmaa, koostoo@koostookogu.ee, tel. 5185110

ktk