Taotlusvooru tulemused

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu taotlusvooru, mis oli avatud 26.11-03.12.2012, laekus kokku 26 abikõlblikku projektitoetuse avaldust. Toetust küsitakse kokku 173 107,97 eurot.
Hetkel toimub projektidokumentide tehniline kontroll ning taotlejatele paranduste tegemiseks täiendavate tähtaegade andmine. Loodame kõikide projektide dokumendid saada nõuetele vastavaks hiljemalt 21.12.2012. Seejärel alustab tööd hindamiskomisjon. Informatsiooni projektitaotluste menetlemise kohta jagame jooksvalt kodulehel uudiste all.

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu külastavad koostööpartnerid Hispaaniast

13.-15. detsember saabuvad külla rahvusvahelise koostööprojekti WOLF partnerid Hispaaniast, kes on ka projekti juhtpartnerid: ADRI Valladolid Norte tegevusgrupi president Jose Andres, tegevjuht ja projektijuht Eugenio Garcia-Rojo, manager Juan Pedrero, juhatuse liige Miguel A. Fernandez. Visiidi eesmärk on teha vahekokkuvõtted rahvusvahelisest koostööprojektist ning kavandada edaspidiseid tegevusi. Lisaks toimub meie turismiobjektide filmimine Hispaania TV reklaamfilmi tootmiseks. Vt. esialgne päevakava.