Kontaktseminar Lõuna-Järvamaa ettevõtlikele naistele

Esmaspäeval, 27. novembril 2017 kell 14-16.30 Türil, Vaksali kohvikus (Jaama tn 8)

Hobi vs ettevõtlus

Arutleme teemadel: Kas Järvamaal on piisavalt omanäolisi tooteid ja teenuseid? Kas me tahame ja saame seda turgu kuidagi rikastada? Mis selleks vaja on? Kas muuhulgas võiks abi olla võrgustumisest?

Seminaril osaleb MTÜ ETNA Eestimaal juhatuse liige Sirje Välmann, kes räägib ETNA võrgustikest, NET-dest ja koostööst erinevate organisatsioonide ja suundadega, sh naiste messi korraldamisest.

Huvilistel palutakse enda osalemisest hiljemalt 23. novembriks teada anda e-aadressil koostoo@koostookogu.ee või telefonil 53323903.

Aasta viimane toiduvõrgustiku kokkusaamine

Järvamaa toiduvõrgustiku kokkusaamine toimub Imaveres, Eesti Piimandusmuuseumis esmaspäeval, 20. novembril algusega kell 16. Osalema on oodatud kõik praegused võrgustikuliikmed, aga ka teised Järvamaa toidutootjad, kes soovivad võrgustikuga liituda.

20.11 2017 Toiduvõrgustik KAVA

Juhatuse koosolek 13.11.2017

Juhatuse koosolek toimub esmaspäeval, 13. novembril 2017 kell 14.00-16.00 Koostöökogu kontoris
Paide tn 6, Türi linn.

Kutse ja päevakava

Jõustusid LEADER määruse muudatused

Alates 3. novembrist 2017 hakkas kehtima Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER projektitoetuse (LEADER määruse) uus redaktsioon. Juba rahastusotsuse saanud projektide elluviimisel on olulisemaks muudatuseks kohustuste vähenemine hinnapäringute ja pakkumiste osas – kuni 1000 euro suuruse kulu puhul ei pea kirjalikku hinnapäringut esitama ega pakkumist saama. PRIA neid dokumente maksetaotluse esitamisel enam ei nõua (määruse § 33).

Määruses sätestatud olulisemad muudatused projektitoetuse taotlejatele:

  • Taotlejal peab taotluse esitamise hetkeks olema äriregistrile esitatud viimane majandusaasta aruanne, mille äriregistrile esitamise tähtaeg on saabunud (määruse
    27 lg 3 p 8).
  • Kui taotleja on VKE (mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja) peab hoone mida remonditakse või renoveeritakse või kuhu seade paigaldatakse olema taotleja omandis või antud talle õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt 3 aastaks, teistel taotlejatel endiselt 5 aastaks (määruse § 28 lg 2).
  • Toetuse osa ei saa olla väiksem kui 15 protsenti kogu projekti abikõlblikust maksumusest (määruse § 34 lg 9¹).

Vana maja õppepäev – koolitustalgud noorkotkaste toas

Türi Kogukonnaseltsi eestvedamisel toimuvad 4. ja 5. novembril Türil Viljandi 60 majas koolitustalgud, mille käigus õpitakse pillirooplaadi ja -mati seina paigaldamist ning lubi- ja savikrohvimist. Kogu koolitus on praktilise töö vormis.

Eesmärgiks on teha ära esmased tööd Viljandi 60 majja loodavas Türi noorkotkaste toas. Novembri lõpupoole jätkatakse krohvi viimistluskihi ja värvidega.

Laupäeva, 4. novembri tegevused toimuvad kell 10-16, pühapäevane ajakava lepitakse kokku laupäeval üheskoos.

Oma osalemissoovist palutakse teada anda e-aadressil: tyri@vabakond.ee.

PÄEVAKAVA – VANA MAJA TÖÖTUBA 04.11.2017

Õppepäev vana maja hooldamisest

Laupäeval, 7. oktoobril kell 11-15 toimub Türil loodava kogukonnakeskuse majas (Viljandi tn 60) õppepäev vana maja hooldamisest teemal laudpõrandate restaureerimine.

Õppepäeva esimeses osas teeb Rainer Eidemiller sissejuhatuse vana maja renoveerimisse – mis on vana maja tervishoid, kuidas maja hingab jne. Õppepäeva praktilises osas tutvustatakse sobivaid materjale ning töövõtteid vana maja põranda ennistamiseks.

KAVA

 

Huvilistel palutakse eelnevalt registreeruda e-aadressil: tyri@vabakond.ee.

 

 

Meetmete eelarved ja taotlemise ajad 2018. a rakenduskavas

Üldkoosolek kinnitas 25. sept 2017 koosolekul LJKK tegevus- ja rakenduskava 2018. aastaks. Projektitoetusteks on rakenduskavaga planeeritud üle poole miljoni , taotlusvoorud avatakse sarnaselt käesolevale aastale veebruaris ja aprillis.

Strateegia meetmete eealrve 2018

Infopäev toetuse saajatele

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu Leader infopäev toetuse saajatele 20. septembril 2017 algusega kell 15.30 Kirna seltsimajas (Türi vald, Kirna).

20.09.17 Päevakava

L-J Koostöökogu üldkoosolek 25. septembril

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu üldkoosolek toimub esmaspäeval, 25. septembril 2017 kell 15.30-17.00 Türil, Vaksali kohvikus (Jaama tn 8, Türi).

Päevakord:

  1. Vaksali kohviku tegevuse tutvustus
  2. Ülevaade Lõuna-Järvamaa Koostöökogu 2017. a taotlusvoorudest ja projektide elluviimisest
  3. 2018. a rakenduskava kinnitamine
  4. Uue koostööprojekti tegevuskava ja eelarve kinnitamine
  5. Infod (uuendused taotlemisel, tegevused piirkonna arendustegevuseks jms)

Oma OSALEMISEST palume teatada hiljemalt 20. septembriks e-aadressil koostoo@koostookogu.ee.

Üldkoosoleku kutse ja päevakava

Juhatuse koosolek 13.09.2017

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse koosolek kolmapäeval, 13. septembril 2017 kell 13.00-15.00 Koostöökogu kontoris Paide tn 6, Türi linn.

Koosoleku päevakava